Website van Kailash-Yoga in Nieuw-Vennep, de Kailash-yoga groep. Wat is yoga - Patanjali de acht stappen.
 

NIEUWS

Seizoen 2019-2020.
Met seizoen 2019-2020 is er nog les op de woensdagavond van 19:45 tot 21:00 uur.

Logo van het SYN: de Samenwerkende Yogaleraren Nederland

Informatie over Adobe Portable Document Reader en de mogelijkheid te downloaden

Powered by Webreus

Wat is yoga

We hebben al gezien dat Raja yoga een klassieke leerwijze is, waar onder andere Hatha yoga de basis van vormt.
Raja yoga is een empirische wetenschap die in de loop van de tijden is uitgebouwd met ervaringen van talloze beoefenaren. Yoga onderscheidt zich van de reguliere empirische wetenschappen door naast het intellect gebruik te maken van de intuïtie.

Een beeldje van Patanjali zittend onder de slang met vijf koppen.

De grondlegger van de Raja yoga is de Indiase wijze Patanjali die volgens de overleveringen ruim 2000 jaar geleden leefde. Patanjali heeft een systeem beschreven dat is opgebouwd uit acht stappen. Zo heeft hij de essentie van yoga in zijn sutras of leerdichten beschreven. Dit is wat nu Raja yoga (koninklijke yoga) of ook Astangha yoga (astanga betekent acht) genoemd wordt; het achtvoudig Pad. Via deze acht stappen krijgt de yogabeoefenaar inzicht op de invloed van het dagelijkse handelen.

Het doel van deze methodiek of zelfs leefwijze, vloeit voort uit een diepere innerlijke behoefte om in contact te komen met onze ziel. Met ons werkelijke zelf. Yoga wordt dan ook wel bevrijdingsleer genoemd, het pad naar het Licht en realisatie van het Zelf.

Interessant is dat ongeveer 2500 jaar geleden een stroming uit deze leer is ontstaan, die in India zelf vrij klein is gebleven, maar in de wereld bekendheid kreeg als het Boeddhisme. We vinden veel begrippen die in het achtvoudig pad worden uitgelegd terug in deze leer, en soms zelfs met een vrijwel identieke naam. Waar de yoga meer gericht is op individuele oefening en training onder leiding van een meester of guru, gaat het boeddhisme meer uit van een praktische logische methode van zelf-ontwikkeling en realisatie.
Hoofd van de rustende Buddha. In dit verband is het leuk om te zien dat ook andere 'geheime' leren zijn ontstaan - sommige al vele honderden jaren geleden - die dezelfde Raja yoga begrippen hanteren in hun geschriften. De uitleg is aan de tijd en plaats aangepast maar de onderliggende gedachte is identiek. Kijk bijvoorbeeld naar de rozenkruizers en de vrijmetselarij, om willekeurig twee te noemen.

De acht stappen

De Yamas betekenen eigenlijk morele weigeringen. Het houdt in dat de beoefenaar zich onthoudt van iets dat niet wenselijk is. Hierbij wordt spelenderwijs een halt toegeroepen aan automatismen, zoals bepaalde gewoonten en vooroordelen.

De Niyamas staan voor morele voorschriften of beter, aanbevelingen. De beoefenaar wordt zich bewust van de betekenis van positieve waarden, zoals tevredenheid en zuiverheid. De beoefening van de Yamas en de Niyamas leidt uiteindelijk tot meer innerlijke rust en vrede, waardoor ook meer harmonie in het dagelijkse leven ontstaat.

De Asanas zijn de meer bekende fysieke houdingen van de hatha yoga. Door regelmatige beoefening wordt het fysieke lichaam soepeler en gezonder. Je komt meer in evenwicht, en dit heeft een positieve uitwerking op het dagelijkse functioneren.

Het begrip Pranayama is opgebouwd uit Prana en Ayama. Prana betekent (etherische of subtiele) energie en Ayama betekent dimensie. Het is een nieuwe dimensie van energie, namelijk etherische energie, die met behulp van deze methode wordt aangeboord. De beoefening hiervan leidt tot een betere regulering van de energiestromen in ons totale wezen en brengt emotionele en mentale rust en harmonie met zich mee. In onze school wordt ook gebruik gemaakt van ademhalingsoefeningen.

Met Pratyahara wordt bedoeld het naar binnen richten van de zintuigen of het afstemmen van de zintuigen op de innerlijke wereld. Met behulp van Pratyahara wordt onze aandacht geleidelijk meer op ons bewustzijn gericht.

Dharana betekent concentratie. Deze eerste trede van de meditatie richt zich op het verhogen van de mentale kracht door concentratie te richten op slechts één object.

De eenna laatste stap van deze acht heet Dhyana. Dit is de feitelijke toestand van meditatie, of eenpuntige gerichtheid van het denken.

Dan is er ten slotte nog Samadhi Dit is een buitengewone zijnservaring. Het denken is dan gestopt en heeft plaatsgemaakt voor zuiver bewustzijn. Degene die mediteert wordt een met het onderwerp van meditatie. Hier verdwijnen dan de waarnemer, het waarnemen en het waargenomene...

Volgens Patanjali is het na deze achtste stap mogelijk dharana, dhyana en samadhi te kombineren. Dat heet dan samyama. Deze laatste oefeningen zijn echter van een heel andere orde...